Facultățile de Drept ale Universității Româno-Americană, Universității Babeș-Bolyai și Universității Nicolae Titulescu
organizează Conferința Națională


PROBLEMATICI ACTUALE ALE DREPTULUI AFACERILOR


15 - 16 noiembrie 2019, Universitatea Româno-Americană

Dreptul afacerilor

Subiecte de actualitate in domeniu.

Vorbitori

Reputați practicieni și universitari.

Noutăți

Noutăți în premieră.

Dezbateri

Interactivitate.PROBLEMATICI ACTUALE ALE DREPTULUI AFACERILOR


15 - 16 noiembrie 2019, Universitatea Româno-Americană


Acreditare INPPA: Conferinţa este inclusă în programul de pregătire continuă a avocaţilor si se vor acorda puncte de pregătire profesională.

Acreditare INPPI: 10 puncte de pregătire profesională.


Tema conferinței ”Problematici actuale în dreptul afacerilor” configurează prezentările și discuțiile în jurul unor teme care au ca țintă problemele cele mai actuale, interesante și complexe din materiile:
  • societăților
  • contractelor
  • obligațiilor
  • procedurii civile
  • investițiilor străine
  • contenciosului administrativ și fiscal
  • achizițiilor publice
  • garanțiilor
  • insolvenței
  • dreptul penal al afacerilor

Conferința este susținută de parteneri instituționali de prestigiu: Baroul București, Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență.

Totodată, conferința se bucură de sprijinul: Nemeș și Asociații, Bastucescu Pârvu, Universul Juridic, Editura Hamangiu.

Partener media: Juridice.ro.


Universitatea Româno-Americană mulțumește partenerilor săi pentru că au acceptat să susțină acest eveniment.PROGRAMUL CONFERINȚEI


VINERI - 15 NOIEMBRIE 2019

8:30 – 9:00 Înscrieri - cafea de bun venit
9:00 – 9:20 Deschiderea Conferinței – Rectorul Universității Româno-Americane – prof.univ.dr. Ovidiu Folcuț, Rectorul Universității Nicolae Titulescu – prof.univ.dr. Gabriel Boroi, Prodecanul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai – Lect.univ.dr. Sergiu Golub și Decanul Facultății de Drept a Universității Româno-Americane - conf.univ.dr. Mihaela Prună
9:20 - 10:45 Panelul I – Moderator – conf.univ.dr. Luminița Tuleașcă

Vorbitori:
Prof.univ.dr. Stanciu D. Cărpenaru, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu – ”Necesitate, utilitatea și stadiul elaborării unui nou Cod comercial român”
Prof.univ.dr. Smaranda Angheni, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu – ”Faptele ( actele ) de comerț la confluența dintre doua coduri-codul comercial și codul civil
Av.prof.univ.dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București – ”Raison d`etre pentru companiile viitorului apropiat”
Judecător dr. Eugenia Voicheci - Înalta Curte de Casație și Justiție, Președinte Secția a II-a Civilă - "Toate-s vechi și nouă toate: profesioniștii-comercianți”
10:45 – 11:00 Pauză de cafea
11:00 – 12:45 Panelul II – Moderator – lect.univ.dr. Sergiu Golub

Vorbitori:
Av.dr.Gheorghe Buta, partener Mușat și Asociații, cercetător științific gradul I – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Director Revista Română de Jurisprudență – ”Contribuția ÎCCJ la confuzia privind competența materială și funcțională a instanțelor în materia litigiilor cu profesioniști”
Av.prof.univ.dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – ”Protecția creditorilor din perspectiva Legii nr. 31/1990”
Prof.univ.dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara - temă rezervată
Judecător lect.univ.dr. Elisabeta Roșu - Înalta Curte de Casație și Justiție - în curs de confirmare
12:45 – 13:00 Lansări editoriale: lansare Revista Română de Drept Comercial
13:00 – 14:00 Pauză de masă
14:00 – 15:45 Panelul III – Moderator – prof.univ.dr. Vasile Nemeș

Vorbitori:
Av.dr. Simona Miloș, Președinte Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, Av.dr. Andrea Deli – ”Despre ipoteca mobiliară asupra veniturilor viitoare din contractele în derulare sau cât de 'corespunzatoare' poate fi 'protecția' acordată creditorului garantat în insolvență”
Av.lect.univ.dr. Alina Oprea, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș - Bolyai – "Deschiderea procedurii secundare de insolvență"
Judecător dr. Delia Narcisa Theohari, Curtea de Apel București, Secția a IV - a Civilă, formator Institutul Național al Magistraturii – "Mecanismul cesiunii de creanta in plan procesual. Probleme practice vizand incidenta art. 38, respectiv a art. 39 C. proc. civ."
Av.lect.univ.dr. Ion Dragne, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu - temă rezervată
Av.conf.univ.dr. Lavinia Tec, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara - ”Probleme teoretice și practice privind obligația de loialitate a administratorului”
15:40 – 16:00 Pauză de cafea
16:00 – 17:45 Panelul IV – Moderator – prof.univ.dr. Radu Catană

Vorbitori:
Lect.univ.dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș - Bolyai – ”Comerciantul persoană fizică - de la hegemonul comerțului la 'matrioșcă juridică' sau despre mai mult de un secol de 'evoluție involutivă'!”
Dr. Nicoleta Țăndăreanu, formator Institutul Național al Magistraturii - ”Natura juridică a executarii silite reglementate de art. 143 alin 1 din Legea 85/2014 si competenta de soluționare a unei eventuale contestații la executare”
Judecător drd. Nicoleta Mirela Năstasie, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă – „Opţiunea între procedura secundară de insolvenţă şi angajamentul unilateral în insolvenţa transfrontalieră"
Av.conf.univ.dr. Gabriel Ispas, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu - ”Circulația bunurilor în contextul Brexit”
Av.conf.univ.dr. Ciprian Păun, FSEGA, Universitatea Babeș - Bolyai – ”Curatorul societar și nevoia de completare a articolul 58 din Codul de Procedură Civilă;


SÂMBĂTĂ - 16 NOIEMBRIE 2019

9:00 – 10:45 Panelul I – Moderator – lect.univ.dr. Manole Popa

Vorbitori:
Av.conf.univ.dr. Vasile Nemeș, asist.dr. Gabriela Fierbinteanu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu – ”Transformarea transfrontalieră în reglementarea societăților comerciale”
Av.lect.univ.dr. Raul Felix Hodoș, UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș - “Oportunitate și legalitate în deciziile administratorului judiciar”
Dr. Dragoș Călin, director Direcția Juridică SIF Transilvania – ”Criterii de determinare a dreptului de retragere din societate și dreptului rezidual ca efect al excluderii”
Conf.univ.dr. Adrian Țuțuianu, Facultatea de Drept, Universitatea Valahia – temă rezervată
Av.conf.univ.dr. Mihai Olariu, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană - temă rezervată
10:45 – 11:00 Pauză de cafea
11:00 – 12:45 Panelul II – Moderator – conf.univ.dr. Mihai Olariu

Vorbitori:
Judecător dr. Gabriela Bogasiu – Vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție - temă rezervată
Procuror dr. Laurețiu Sorescu, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, procuror Cristina Voicu, Direcția Națională Anticorupție Centrală - București – ”Infracțiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene”
Av.lect.univ.dr. Manole Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București – ”Scurte considerații referitoare la societățile comerciale din perspectiva legislației privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”
Av.conf.univ.dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană – ”Executarea contractului de leasing”

Înscrieri

Perioada de înscrieri: 22 octombrie - 13 noiembrie 2019


Înscrierea se face exclusiv electronic, prin intermediul formularului online (click aici!).

Taxa de participare pentru cele două zile de conferință este de 250 lei.
Pentru avocații Baroului Bucuresti taxa de participare este de 215 lei.
Pentru doi sau mai mulți participanți din cadrul aceleași forme de exercitare a profesiei de avocat, practician în insolvență, notar, executor judecătoresc etc., taxa de participare este de 215 lei/persoană.
Studenții beneficiază de participare gratuită.

COMITET DE ORGANIZARE ȘI ȘTIINȚIFIC
Conf.univ.dr. Luminița Tuleașcă (Manager de proiect), lect.univ.dr. Sergiu Golub, conf.univ.dr. Vasile Nemeș, conf.univ.dr. Mihaela Prună, lect.univ.dr. Ion Dragne, conf.univ.dr. Ciprian Păun, lect.univ.dr. Elisabeta Roșu, lect.univ.dr. Alina Oprea, conf.univ.dr. Gabriel Ispas, lect.univ.dr. Manole Popa, conf.univ.dr. Mihai Olariu, Dr. Nicoleta Țăndăreanu, drd. Nicoleta Mirela Năstasie, conf.univ.dr. Adrian Țuțuianu.

Universitatea Româno-Americană

Universitatea Romano-Americana a fost infiintata in anul 1991, avand drept scop promovarea valorilor educationale ale invatamantului superior american pe fondul bogatelor traditii ale invatamantului romanesc.
Universitatea Romano-Americana are misiunea de a asigura si dezvolta resursele si instrumentele necesare derularii proceselor de educatie si de cercetare stiintifica, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurarii competitivitatii in Spatiul European al Invatamantului Superior si al Cercetarii Stiintifice (definit prin Declaratiile de la Bologna, Copenhaga si Lisabona si promovat prin complexul legislativ privind Strategia Nationala pentru Invatamantul Superior din Romania).
Misiunea si obiectivele asumate individualizeaza Universitatea in sistemul national de invatamant superior romanesc prin claritate, distinctie si specificitate. Strategia generala a Universitatii Romano-Americane are in vedere integrarea organica in arhitectura spatiului educational european si internationalizarea activitatilor de invatamant si cercetare stiintifica.


Facultatea de Drept

Facultatea de Drept a fost infiintata ca parte componenta a Universitatii Româno-Americane in anul 1991, fiind acreditata prin Legea nr. 274/15 mai 2002.
Facultatea de Drept asigura formarea de specialisti în stiinte juridice cu inalta pregatire profesionala, corespunzator standardelor stabilite in cadrul Procesului de la Bologna si tendintelor de dezvoltare a societatii romanesti in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.
Facultatea asigura pregătirea generala si aprofundarea cunostintelor studentilor si masteranzilor, in domeniul „Drept”. Facultatea de Drept abordeaza problematica juridica in continuă reformă legislativa, in vederea infaptuirii justitiei pe principiile statului de drept.

Contact

Universitatea Româno-Americană

Adresa: Bd. Expoziției, 1B

E-mail: dreptul.afacerilor@rau.ro

Persoane de contact:
Ec. Nadia Bataei, +4-0372-120.113 | +4-0372-120.257
Av. Nicoleta Ioniță, +4-0728-985.308
Av. Mihai Pârvu, +4-0756-167.105